Picture

معمای المپیادی: حاصل ضرب های منتهی به 2

عددی دو رقمی داریم. حاصلضرب ارقامش را محاسبه می کنیم و باز هم ادامه می دهیم...

 • 7
 • 3.45
 • 40
 • 5304
 • ۱ بهمن ۹۴
Picture

بدون محاسبه حاصل کسرها، عدد بزرگتر را بیابید.

می خواهیم منطق پاسخگویی به برخی مفاهیم ساده ریاضی را با بررسی کنیم.

 • 17
 • 3.39
 • 36
 • 7415
 • ۲۶ دی ۹۴
Picture

معمای ریاضی: پایان سال 2015!

یک ساعت شنی داریم که آخرین لحظات سال 2015 را نشان می دهد.

 • 5
 • 3.62
 • 29
 • 5577
 • ۹ دی ۹۴
Picture

معمای ریاضی: کفه سنگین تر

یک ترازو داریم که در هر کفه آن یک عبارت ریاضی قرار دارد

 • 12
 • 4.33
 • 18
 • 6748
 • ۱۳ آذر ۹۴
Picture

معمای ریاضی: مکعب های کوچک

بچه ای یک سری مکعب چوبی یکنواخت برای انجام بازی های فکری دارد. وی آنها را کنار هم می چیند تا یک مربع تشکیل شود.

 • 7
 • 3.27
 • 44
 • 4638
 • ۵ آذر ۹۴
Picture

معمای المپیادی: زاویه مجهول

رابطه ای بین اضلاع یک مثلث وجود دارد، از روی آن می خواهیم یکی از زوایای مثلث را تعیین کنیم.

 • 4
 • 3.58
 • 48
 • 6499
 • ۱ آذر ۹۴
Picture

معمای المپیادی: پهلوان و میل های زورخانه

پهلوان خواسته که ۹ ميل زورخانه را از نقاطی که با دايره توخالی نمايش داده شده به نقاطی که با دايره توپر نمايش داده شده ببرد...

 • 1
 • 3
 • 24
 • 4636
 • ۱۱ آبان ۹۴
Picture

معمای المپیادی: گونی های شکر

تعدادی گونی شکر با وزن های مختلف داریم و می خواهیم همه شکر ها را با شرایطی خاص در یک گونی بریزیم.

 • 2
 • 3.78
 • 9
 • 5723
 • ۳ آبان ۹۴
Picture

معمای المپیادی: رقابت در امتحانات

یک امتحان ۱۰۰ نمره ای از دانش آموزان دو کلاس الف و ب گرفته شده است. ميانگين نمرات کلاس الف از ميانگين نمرات کلاس ب بيشتر شده است.

 • 10
 • 3.16
 • 43
 • 5317
 • ۲۲ مهر ۹۴
Picture

معمای المپیادی: پنج عدد در یک عدد

چند عدد باینری داریم و می خواهیم عددی را بیابیم که شامل همه این اعداد باشد.

 • 2
 • 3.91
 • 23
 • 5972
 • ۵ مهر ۹۴