Picture

معمای المپیادی: کاغذ تا شده

کاغذ مستطیل شکلی را چندین بار تا کرده ایم. در هر مرحله تا بر روی خطی موازی دو ضلع و در وسط آن ها زده شده است

 • 13
 • 3.39
 • 114
 • 6695
 • ۲۲ بهمن ۹۴
Picture

معمای ریاضی: بلیت های شانس

تعدادی از بلیت های 6 رقمی اتوبوس در یک شهر، بلیت های شانس هستند که شرایط ویژه ای دارند.

 • 9
 • 4.07
 • 43
 • 6652
 • ۷ بهمن ۹۴
Picture

معمای المپیادی: حاصل ضرب های منتهی به 2

عددی دو رقمی داریم. حاصلضرب ارقامش را محاسبه می کنیم و باز هم ادامه می دهیم...

 • 8
 • 3.52
 • 42
 • 6309
 • ۱ بهمن ۹۴
Picture

بدون محاسبه حاصل کسرها، عدد بزرگتر را بیابید.

می خواهیم منطق پاسخگویی به برخی مفاهیم ساده ریاضی را با بررسی کنیم.

 • 18
 • 3.38
 • 45
 • 9073
 • ۲۶ دی ۹۴
Picture

معمای ریاضی: پایان سال 2015!

یک ساعت شنی داریم که آخرین لحظات سال 2015 را نشان می دهد.

 • 5
 • 3.62
 • 29
 • 6582
 • ۹ دی ۹۴
Picture

معمای ریاضی: کفه سنگین تر

یک ترازو داریم که در هر کفه آن یک عبارت ریاضی قرار دارد

 • 12
 • 4.32
 • 19
 • 7914
 • ۱۳ آذر ۹۴
Picture

معمای ریاضی: مکعب های کوچک

بچه ای یک سری مکعب چوبی یکنواخت برای انجام بازی های فکری دارد. وی آنها را کنار هم می چیند تا یک مربع تشکیل شود.

 • 7
 • 3.27
 • 44
 • 5706
 • ۵ آذر ۹۴
Picture

معمای المپیادی: زاویه مجهول

رابطه ای بین اضلاع یک مثلث وجود دارد، از روی آن می خواهیم یکی از زوایای مثلث را تعیین کنیم.

 • 4
 • 3.69
 • 52
 • 7821
 • ۱ آذر ۹۴
Picture

معمای المپیادی: پهلوان و میل های زورخانه

پهلوان خواسته که ۹ ميل زورخانه را از نقاطی که با دايره توخالی نمايش داده شده به نقاطی که با دايره توپر نمايش داده شده ببرد...

 • 1
 • 3
 • 24
 • 5347
 • ۱۱ آبان ۹۴
Picture

معمای المپیادی: گونی های شکر

تعدادی گونی شکر با وزن های مختلف داریم و می خواهیم همه شکر ها را با شرایطی خاص در یک گونی بریزیم.

 • 2
 • 3.47
 • 15
 • 6744
 • ۳ آبان ۹۴