Picture

معمای المپیادی: معمای آبرسانی

یک منبع آب به یک مصرف کننده‌ی در یک ساختار مشخص، لوله‌کشی شده است و ظرفیت انتقال لوله ها با یکدیگر متفاوت هستند.

 • 8
 • 3.68
 • 37
 • 4598
 • ۱۲ مهر ۹۵
Picture

معمای المپیادی: اسب در صفحه شطرنج نامتناهی

یک صفحه‌ی شطرنجی نامتناهی داریم و یک مهره‌ی اسب در این صفحه از نقطه شروع، به نقطه ای مشخص در حرکت است. می خواهیم تعداد حرکت های لازم را بیابیم.

 • 7
 • 3.42
 • 26
 • 2583
 • ۱۲ مهر ۹۵
Picture

معمای المپیادی: شلیک تیر به هدف

در یک مجموعه‌ی تفریحی تمرین تیراندازی انجام می شود. با هر بلیط می‌توان ‎۵‎ تیر شلیک کرد و به ازای هر تیر که به هدف بخورد، ‎۲‎ تیر به عنوان جایزه داده می‌شود.

 • 10
 • 3.66
 • 56
 • 4162
 • ۲ مهر ۹۵
Picture

معمای المپیادی: معمای نمایی

دو عددد حقیقی داریم. با توجه به رابطه های موجود، می خواهیم مقدار حاصلضرب این دو عدد را بیابیم.

 • 12
 • 3.57
 • 28
 • 4408
 • ۲۱ شهریور ۹۵
Picture

معمای المپیادی: سیم کشی های مشابه

چند نوع سيم کشی داریم، می خواهیم با شرایطی خاص، هر کدام را دوبرابر کنیم.

 • 4
 • 3.69
 • 36
 • 3382
 • ۱۷ شهریور ۹۵
Picture

سؤال ریاضی: پرتاب تاس ها و بررسی یک احتمال خاص

تعدادی تاس را با هم پرتاب می کنیم. می خواهیم احتمال رخداد حالات خاصی را بررسی کنیم.

 • 10
 • 3.27
 • 165
 • 13832
 • ۳۰ مرداد ۹۵
Picture

پنج ضلعی در چرخش

یک 5 ضلعی منتظم داریم و آن را بر روی محورهای مختصات دوران می دهیم

 • 7
 • 4.88
 • 8
 • 2689
 • ۲۷ مرداد ۹۵
Picture

معمای المپیادی: کوتاه ترین مسیرهای منتهی به خیابان اصلی

فردی می خواهد از محلی با حرکت‌های افقی و عمودی به نقطه‌ای از خیابان اصلی شهر برسد به‌طوری که مسیری که طی می‌کند کوتاه‌ترین مسیر باشد

 • 2
 • 3.82
 • 22
 • 2504
 • ۱۱ مرداد ۹۵
Picture

معمای المپیادی: همسایه های شطرنجی

می خواهیم در یک صفحه شطرنج ۷ خانه را طوری علامت‌گذاری کنیم که هر خانه با تعداد فردی از خانه‌های علامت‌گذاری شده همسایه باشد.

 • 3
 • 3.58
 • 24
 • 3572
 • ۳ مرداد ۹۵
Picture

معمای المپیادی: همه مسیرهای یکطرفه

بین دو نقطه، تعدادی مسیرهای یکطرفه داریم. می خواهیم ببینیم به چند طریق می توانیم از نقطه شروع، به مقصد برسیم.

 • 3
 • 3.95
 • 39
 • 2800
 • ۳۰ تیر ۹۵