Picture

معمای المپیادی: گروه بندی دانش آموزان

می خواهیم ‎۶‎ دانش‌آموز را طوری گروه‌بندی کنیم به طوری که هر گروه یا تک نفره باشد یا شامل ‎۲‎ دانش‌آموز.

 • 21
 • 3.14
 • 87
 • 4194
 • ۷ بهمن ۹۵
Picture

معمای المپیادی: همه حضّار در سالن

در یک سالن تعدادی صندلی داریم که در هر ردیف چند نفر نشسته اند

 • 12
 • 3.39
 • 54
 • 4158
 • ۱۶ دی ۹۵
Picture

معمای المپیادی: عبور از رودخانه

چند نفر قصد عبور از یک رودخانه را دارند

 • 13
 • 2.88
 • 442
 • 12753
 • ۳ دی ۹۵
Picture

معمای المپیادی: حرکت اسب ها به نوبت!

تعدادی اسب شطرنج در صفحه‌ی ۵×۵ قرار دارند و قرار است به صورت مشخصی حرکت کنند.

 • 1
 • 3.73
 • 26
 • 3952
 • ۲۱ آذر ۹۵
Picture

معمای المپیادی: شانزده مثلث کوچک

شانزده مثلث داریم و می خواهیم آنها را با اعداد ۰ یا ۱ پر کنیم

 • 1
 • 3.75
 • 8
 • 2405
 • ۱۹ آذر ۹۵
Picture

سؤال ریاضی: اعداد سه رقمی خاص با ارقام فرد

می خواهیم با ارقام فرد تعدادی عدد سه رقمی با شرایطی خاص بسازیم.

 • 12
 • 2.76
 • 29
 • 6862
 • ۱ آذر ۹۵
Picture

معمای المپیادی: ردیف سکه ها

تعدادی سکه داریم و می خواهیم آنها را با شرایطی خاص در یک ردیف بچینیم.

 • 2
 • 4.29
 • 24
 • 2708
 • ۲۲ آبان ۹۵
Picture

معمای المپیادی: خرس قطبی

یک خرس قطبی تعدادی قطعه گوشت با اندازه های مختلف را در غاری ذخیره کرده است و هر روز مقداری از آن را می خورد.

 • 10
 • 3.26
 • 85
 • 6116
 • ۱۲ آبان ۹۵
Picture

معمای المپیادی: یک، دو، سه، چهار!

می خواهیم بین دو نقطه‌ حرکت کنیم به طوری که از هر یک از اعداد ۰ تا ۴ دقیقاً یک بار در طول مسیر گذر کنیم.

 • 4
 • 4.83
 • 6
 • 3082
 • ۱۰ آبان ۹۵
Picture

معمای المپیادی: نتایج مسابقات فوتبال

در یک مسابقه‌ی فوتبال تعدادی تیم شرکت کرده‌اند. هر دو تیم یک بار با هم مسابقه می‌دهند. می خواهیم حداکثر اختلاف امتیاز برای دو تیم که رتبه‌های متوالی را کسب کرده‌اند بیابیم.

 • 7
 • 3.5
 • 90
 • 4398
 • ۱۹ مهر ۹۵