Picture

معمای المپیادی: عدد انتخاب نشده!

دو دوست از بین تعدادی عدد، هر کدام چهار عدد متمایز را انتخاب می کنند.

 • 1
 • 2.85
 • 82
 • 3041
 • ۲۲ بهمن ۹۵
Picture

معمای المپیادی: گزاره های درست

تعدادی گزاره داریم و می خواهیم ببینیم حداکثر چند مورد از آنها می تواند درست باشد.

 • 5
 • 3.05
 • 41
 • 3270
 • ۱۲ بهمن ۹۵
Picture

معمای المپیادی: گروه بندی دانش آموزان

می خواهیم ‎۶‎ دانش‌آموز را طوری گروه‌بندی کنیم به طوری که هر گروه یا تک نفره باشد یا شامل ‎۲‎ دانش‌آموز.

 • 22
 • 3.14
 • 88
 • 4617
 • ۷ بهمن ۹۵
Picture

معمای المپیادی: همه حضّار در سالن

در یک سالن تعدادی صندلی داریم که در هر ردیف چند نفر نشسته اند

 • 12
 • 3.24
 • 83
 • 4472
 • ۱۶ دی ۹۵
Picture

معمای المپیادی: عبور از رودخانه

چند نفر قصد عبور از یک رودخانه را دارند

 • 14
 • 2.93
 • 473
 • 13755
 • ۳ دی ۹۵
Picture

معمای المپیادی: حرکت اسب ها به نوبت!

تعدادی اسب شطرنج در صفحه‌ی ۵×۵ قرار دارند و قرار است به صورت مشخصی حرکت کنند.

 • 1
 • 3.73
 • 26
 • 4500
 • ۲۱ آذر ۹۵
Picture

معمای المپیادی: شانزده مثلث کوچک

شانزده مثلث داریم و می خواهیم آنها را با اعداد ۰ یا ۱ پر کنیم

 • 1
 • 3.75
 • 8
 • 2695
 • ۱۹ آذر ۹۵
Picture

سؤال ریاضی: اعداد سه رقمی خاص با ارقام فرد

می خواهیم با ارقام فرد تعدادی عدد سه رقمی با شرایطی خاص بسازیم.

 • 13
 • 2.81
 • 31
 • 8045
 • ۱ آذر ۹۵
Picture

معمای المپیادی: ردیف سکه ها

تعدادی سکه داریم و می خواهیم آنها را با شرایطی خاص در یک ردیف بچینیم.

 • 2
 • 4.35
 • 31
 • 2995
 • ۲۲ آبان ۹۵
Picture

معمای المپیادی: خرس قطبی

یک خرس قطبی تعدادی قطعه گوشت با اندازه های مختلف را در غاری ذخیره کرده است و هر روز مقداری از آن را می خورد.

 • 10
 • 3.26
 • 85
 • 6709
 • ۱۲ آبان ۹۵