Picture

اعداد جادویی

بازی با اعداد

 • 0
 • 3.27
 • 93
 • 0
 • ۱۰ مرداد ۹۲
Picture

معما: استادان دانشگاه و زبانهای خارجی

تسلط استادان دانشگاه به زبانهای خارجی

 • 7
 • 4.31
 • 45
 • 0
 • ۸ مرداد ۹۲
Picture

معما: شمار خرگوش ها بعد از یک سال!

معمای مشهور زاد و ولد خرگوش ها

 • 3
 • 3.42
 • 107
 • 0
 • ۷ مرداد ۹۲
Picture

معما: دختربچه و سکه های قلک!

از سری معماهای قلک و سکه ها!

 • 4
 • 4.18
 • 55
 • 0
 • ۷ مرداد ۹۲
Picture

معما: فقط سه سکه را جابه جا کنید...

از سری معماهای سکه ها: فقط سه سکه را جابه جا کنید....

 • 5
 • 4.77
 • 22
 • 0
 • ۷ مرداد ۹۲
Picture

دختر و مگس: داستانی درباره فن نویمان

جان فن نویمان، پدر محاسبات الکترونیکی بسیار سریع نامیده می شود.

 • 2
 • 3.46
 • 46
 • 0
 • ۶ مرداد ۹۲