Picture

معمای ریاضی: جایگزینی عددی حروف

ارزش هر یک از حروف را پیدا نمایید...

 • 2
 • 4.6
 • 15
 • 6410
 • ۲۶ مرداد ۹۲
Picture

معمای ریاضی: سن مادربزرگ!

مکالمه ای بین توماس و مادربزرگ

 • 6
 • 4.62
 • 16
 • 6834
 • ۲۰ مرداد ۹۲
Picture

معمای ریاضی: معمای 8 و هزار!

هشت عدد هشت و عدد 1000!

 • 11
 • 2.87
 • 301
 • 25815
 • ۱۹ مرداد ۹۲
Picture

معما: دزد را پیدا کن!

چند نفر به دزدی متهم هستند. با توجه به گفته هایشان، دزد کدام است؟

 • 22
 • 3.21
 • 423
 • 23111
 • ۱۶ مرداد ۹۲
Picture

معمای ریاضی: دانش آموزان و امتحان

احمد در چه درسی امتحان دارد و در چه مدرسه ای درس می خواند؟

 • 4
 • 4
 • 38
 • 4863
 • ۱۶ مرداد ۹۲
Picture

معمای ریاضی: مسئله وزن بسته ها

مسئله وزن بسته ها  و قرار دادن آنها در جعبه ها

 • 2
 • 3.39
 • 18
 • 4160
 • ۱۵ مرداد ۹۲
Picture

معمای ریاضی: معمای عدد 5 رقمی!

معمای عدد 5 رقمی تغییر یافته!

 • 2
 • 3.41
 • 49
 • 7661
 • ۱۳ مرداد ۹۲
Picture

معمای ریاضی: ساخت عدد 24

چگونه از دو عدد 8 و دو عدد 3 به عدد 24 برسیم!

 • 19
 • 3.31
 • 118
 • 20797
 • ۱۲ مرداد ۹۲
Picture

معمای ریاضی: معمایی درباره زمان

معمایی درباره زمان: معمایی از سام لوید

 • 4
 • 3.96
 • 23
 • 6446
 • ۱۲ مرداد ۹۲
Picture

کشف کنید

آیا همیشه همان عددی که در ابتدا فکر کرده ایم، به دست می آید؟

 • 1
 • 3.03
 • 122
 • 4710
 • ۱۰ مرداد ۹۲