Picture

معمای ریاضی: سن مادربزرگ!

مکالمه ای بین توماس و مادربزرگ

 • 6
 • 4.86
 • 14
 • 5728
 • ۲۰ مرداد ۹۲
Picture

معمای ریاضی: معمای 8 و هزار!

هشت عدد هشت و عدد 1000!

 • 10
 • 3.08
 • 205
 • 20820
 • ۱۹ مرداد ۹۲
Picture

معما: دزد را پیدا کن!

چند نفر به دزدی متهم هستند. با توجه به گفته هایشان، دزد کدام است؟

 • 22
 • 3.2
 • 393
 • 20252
 • ۱۶ مرداد ۹۲
Picture

معمای ریاضی: دانش آموزان و امتحان

احمد در چه درسی امتحان دارد و در چه مدرسه ای درس می خواند؟

 • 3
 • 4
 • 38
 • 4044
 • ۱۶ مرداد ۹۲
Picture

معمای ریاضی: مسئله وزن بسته ها

مسئله وزن بسته ها  و قرار دادن آنها در جعبه ها

 • 2
 • 3.39
 • 18
 • 3307
 • ۱۵ مرداد ۹۲
Picture

معمای ریاضی: معمای عدد 5 رقمی!

معمای عدد 5 رقمی تغییر یافته!

 • 2
 • 3.41
 • 49
 • 6283
 • ۱۳ مرداد ۹۲
Picture

معمای ریاضی: ساخت عدد 24

چگونه از دو عدد 8 و دو عدد 3 به عدد 24 برسیم!

 • 16
 • 3.4
 • 100
 • 18311
 • ۱۲ مرداد ۹۲
Picture

معمای ریاضی: معمایی درباره زمان

معمایی درباره زمان: معمایی از سام لوید

 • 4
 • 3.91
 • 22
 • 5518
 • ۱۲ مرداد ۹۲
Picture

کشف کنید

آیا همیشه همان عددی که در ابتدا فکر کرده ایم، به دست می آید؟

 • 1
 • 2.8
 • 56
 • 3363
 • ۱۰ مرداد ۹۲
Picture

اعداد جادویی

بازی با اعداد

 • 0
 • 2.84
 • 63
 • 7463
 • ۱۰ مرداد ۹۲