Picture

معمای ریاضی: بشمارید!

معمای ریاضی: چند مثلث می توانید بشمارید؟

 • 4
 • 3.56
 • 52
 • 9471
 • ۱۹ شهریور ۹۲
Picture

معمای ریاضی: 4 تا 4

از سری معماهای جالب ساخت اعداد

 • 0
 • 4.71
 • 31
 • 9643
 • ۱۷ شهریور ۹۲
Picture

معمای ریاضی: توپ سنگین تر را بیابید.

مسئله توپ سنگین تر و توزین محدود...

 • 3
 • 3.45
 • 22
 • 11154
 • ۱۲ شهریور ۹۲
Picture

معمای ریاضی: عبور از پل رودخانه (شماره 1)

برای عبور از روی پلی چوبی بر روی یک رودخانه با شرایطی خاص، چه ایده ای دارید؟

 • 10
 • 3.59
 • 101
 • 18577
 • ۱۰ شهریور ۹۲
Picture

معمای ریاضی: حلزون و چاه

حلزون بد شانس داخل چاه افتاده، ولی مصمم است از آن خارج شود.

 • 26
 • 3.05
 • 325
 • 37273
 • ۹ شهریور ۹۲
Picture

معمای ریاضی: حروف بجای اعداد!

برای دوستداران کار با اعداد!

 • 1
 • 3.83
 • 35
 • 6594
 • ۷ شهریور ۹۲
Picture

معمای ریاضی: 1، چهار تا 7 و عدد 100!

از چهار عمل اصلی برای ساختن عدد 100 استفاده کنید.

 • 2
 • 3.76
 • 41
 • 9798
 • ۴ شهریور ۹۲
Picture

معمای ریاضی: کمترین پرتاب

در یک شهر بازی صفحه ای که روی آن 6 عدد گیره دارد...

 • 0
 • 3.89
 • 18
 • 3002
 • ۳ شهریور ۹۲
Picture

مسئله ریاضی: سهم هر باربر چقدر است؟

هر کارگر دست کم چند بسته از یک نوع محصول حمل می کند؟

 • 2
 • 3.43
 • 37
 • 6073
 • ۳۱ مرداد ۹۲
Picture

معمای ریاضی: عدد مفقوده!

به جای علامت سوال چه عددی باید قرار گیرد؟

 • 5
 • 3.9
 • 94
 • 20939
 • ۲۹ مرداد ۹۲