Picture

معمای ریاضی: جوراب های یکسان!

معمای شبی که عازم سفر بودید....

 • 4
 • 3.32
 • 79
 • 7400
 • ۴ آبان ۹۲
Picture

مسئله ریاضی: اعداد فرد متوالی و عدد 343

رشته ای از عددهای فرد متوالی، داریم....

 • 0
 • 4.26
 • 19
 • 2911
 • ۱ آبان ۹۲
Picture

معمای المپیادی: مجموع 9 عدد؛ مجموع 10 عدد!

معمایی در حیطه مجموع اعداد طبیعی

 • 4
 • 2.89
 • 151
 • 13157
 • ۲۸ مهر ۹۲
Picture

معمای ریاضی: شش توپ رنگی

توپ های رنگی: معمایی از مارتین گاردنر

 • 2
 • 4.19
 • 21
 • 7881
 • ۲۲ مهر ۹۲
Picture

معمای ریاضی: بزرگترین حاصلضرب ممکن!

اعدادی که بزرگترین حاصلضرب ممکن را بوجود می آورند! البته با شرایطی خاص!!

 • 1
 • 2.85
 • 123
 • 8178
 • ۱۴ مهر ۹۲
Picture

معمای ریاضی: ارزش حروف

ارزش حروف CAT در معادله جمع و ضرب حروف آن

 • 0
 • 4
 • 12
 • 3297
 • ۷ مهر ۹۲
Picture

معمای ریاضی: پرتقال فروش ریاضیدان!

پرتقال فروش علاقمند به ریاضیات و هندسه!

 • 5
 • 3.18
 • 66
 • 8466
 • ۳۱ شهریور ۹۲
Picture

معمای ریاضی: عدد 10 رقمی!

عددی 10 رقمی با شرایطی خاص! 

 • 10
 • 3.63
 • 175
 • 27115
 • ۳۱ شهریور ۹۲
Picture

معمای ریاضی: 1996

باز هم معمای بازی با اعداد و اعمال ریاضی

 • 1
 • 4.78
 • 9
 • 3935
 • ۳۰ شهریور ۹۲
Picture

معمای ریاضی: عبور از پل رودخانه (شماره 2)

پنج عضو یک خانواده تنها با در دست داشتن یک فانوس، از پلی باید عبور کنند.

 • 1
 • 4.06
 • 17
 • 8200
 • ۲۱ شهریور ۹۲