Picture

معمای ریاضی: جوراب های یکسان!

معمای شبی که عازم سفر بودید....

 • 4
 • 3.32
 • 79
 • 6649
 • ۴ آبان ۹۲
Picture

مسئله ریاضی: اعداد فرد متوالی و عدد 343

رشته ای از عددهای فرد متوالی، داریم....

 • 0
 • 4.26
 • 19
 • 2324
 • ۱ آبان ۹۲
Picture

معمای المپیادی: مجموع 9 عدد؛ مجموع 10 عدد!

معمایی در حیطه مجموع اعداد طبیعی

 • 4
 • 2.87
 • 150
 • 11436
 • ۲۸ مهر ۹۲
Picture

معمای ریاضی: شش توپ رنگی

توپ های رنگی: معمایی از مارتین گاردنر

 • 2
 • 4.19
 • 21
 • 7210
 • ۲۲ مهر ۹۲
Picture

معمای ریاضی: بزرگترین حاصلضرب ممکن!

اعدادی که بزرگترین حاصلضرب ممکن را بوجود می آورند! البته با شرایطی خاص!!

 • 1
 • 2.87
 • 122
 • 6934
 • ۱۴ مهر ۹۲
Picture

معمای ریاضی: ارزش حروف

ارزش حروف CAT در معادله جمع و ضرب حروف آن

 • 0
 • 4
 • 12
 • 2823
 • ۷ مهر ۹۲
Picture

معمای ریاضی: پرتقال فروش ریاضیدان!

پرتقال فروش علاقمند به ریاضیات و هندسه!

 • 4
 • 3.15
 • 65
 • 7656
 • ۳۱ شهریور ۹۲
Picture

معمای ریاضی: عدد 10 رقمی!

عددی 10 رقمی با شرایطی خاص! 

 • 9
 • 3.68
 • 138
 • 16239
 • ۳۱ شهریور ۹۲
Picture

معمای ریاضی: 1996

باز هم معمای بازی با اعداد و اعمال ریاضی

 • 1
 • 4.78
 • 9
 • 3503
 • ۳۰ شهریور ۹۲
Picture

معمای ریاضی: عبور از پل رودخانه (شماره 2)

پنج عضو یک خانواده تنها با در دست داشتن یک فانوس، از پلی باید عبور کنند.

 • 1
 • 4.06
 • 17
 • 7291
 • ۲۱ شهریور ۹۲