Picture

معمای المپیادی: مجموع 9 عدد؛ مجموع 10 عدد!

معمایی در حیطه مجموع اعداد طبیعی

 • 4
 • 2.87
 • 150
 • 10886
 • ۲۸ مهر ۹۲
Picture

معمای ریاضی: شش توپ رنگی

توپ های رنگی: معمایی از مارتین گاردنر

 • 2
 • 4.19
 • 21
 • 6711
 • ۲۲ مهر ۹۲
Picture

معمای ریاضی: بزرگترین حاصلضرب ممکن!

اعدادی که بزرگترین حاصلضرب ممکن را بوجود می آورند! البته با شرایطی خاص!!

 • 1
 • 3.69
 • 45
 • 5537
 • ۱۴ مهر ۹۲
Picture

معمای ریاضی: ارزش حروف

ارزش حروف CAT در معادله جمع و ضرب حروف آن

 • 0
 • 4
 • 12
 • 2503
 • ۷ مهر ۹۲
Picture

معمای ریاضی: پرتقال فروش ریاضیدان!

پرتقال فروش علاقمند به ریاضیات و هندسه!

 • 3
 • 3.64
 • 50
 • 7040
 • ۳۱ شهریور ۹۲
Picture

معمای ریاضی: عدد 10 رقمی!

عددی 10 رقمی با شرایطی خاص! 

 • 9
 • 3.89
 • 79
 • 14958
 • ۳۱ شهریور ۹۲
Picture

معمای ریاضی: 1996

باز هم معمای بازی با اعداد و اعمال ریاضی

 • 0
 • 4.78
 • 9
 • 3215
 • ۳۰ شهریور ۹۲
Picture

معمای ریاضی: عبور از پل رودخانه (شماره 2)

پنج عضو یک خانواده تنها با در دست داشتن یک فانوس، از پلی باید عبور کنند.

 • 1
 • 4.06
 • 17
 • 6752
 • ۲۱ شهریور ۹۲
Picture

معمای ریاضی: بشمارید!

معمای ریاضی: چند مثلث می توانید بشمارید؟

 • 2
 • 3.58
 • 48
 • 7584
 • ۱۹ شهریور ۹۲
Picture

معمای ریاضی: 4 تا 4

از سری معماهای جالب ساخت اعداد

 • 0
 • 4.7
 • 30
 • 6286
 • ۱۷ شهریور ۹۲