Picture

معمای ریاضی: ۱۰-ضلعی و درصد مساحت رنگی

بخشی از یک ده ضلعی منتظم، رنگ شده است.

 • 4
 • 3.28
 • 118
 • 0
 • ۲۲ آذر ۹۶
Picture

معمای المپیادی: وزن بیشینه وزنه ها

تعدادی وزنه داریم که حداکثر وزن هریک مشخص است.

 • 7
 • 3.88
 • 26
 • 0
 • ۱۴ آذر ۹۶
Picture

معمای المپیادی: کشاورز نمونه

یک کشاورز نمونه داریم که هر سال با وسواس و دقت خاصی محصولاتش را می کارد.

 • 14
 • 3.86
 • 72
 • 0
 • ۱۳ آذر ۹۶
Picture

معمای ریاضی: زاویه مجهول

تعدادی پاره خط بر روی تعدادی مربع رسم کرده ایم و به دنبال یک زاویه مجهول می گردیم...

 • 23
 • 3.57
 • 129
 • 0
 • ۲۵ مهر ۹۶
Picture

معمای ریاضی: همه ارقام در سه تساوی!

سه معادله داریم و میخواهیم از همه ارقام یک تا نه در آنها استفاده کنیم

 • 7
 • 3.05
 • 98
 • 0
 • ۱۲ مهر ۹۶
Picture

معمای ریاضی: محاسبه حاصل کسر

کسری داریم و می خواهیم آن را در کمترین زمان ممکن ساده کنیم.

 • 14
 • 3.57
 • 30
 • 0
 • ۱۸ شهریور ۹۶
Picture

معمای المپیادی: شبکه راه‌های منطقه

در یک منطقه، تعدادی شهر به هم متصل هستند. می خواهیم ارتباط بین برخی از آنها را قطع کنیم.

 • 3
 • 3.26
 • 68
 • 0
 • ۱۵ شهریور ۹۶
Picture

معمای ریاضی: احتمال در پرتاب تاس ۲۰ وجهی

دو تاس ۲۰ وجهی داریم. پس از ریختن این دو تاس، احتمال رخدادی را در بین آنها بررسی می کنیم

 • 13
 • 3.08
 • 72
 • 0
 • ۳ شهریور ۹۶
Picture

سؤال ریاضی: بزرگترین رقم یکان

می خواهیم بزرگترین رقم یکان ممکن یک عبارت را مشخص کنیم.

 • 3
 • 3.43
 • 42
 • 0
 • ۶ مرداد ۹۶
Picture

معمای المپیادی: برادرها و تقسیم پول

سه برادر هستند و قرار است پولی را بین آنها تقسیم کنیم

 • 16
 • 3.24
 • 174
 • 0
 • ۲۶ تیر ۹۶