Picture

معمای المپیادی: وزن بیشینه وزنه ها

تعدادی وزنه داریم که حداکثر وزن هریک مشخص است.

 • 4
 • 4
 • 24
 • 3005
 • ۱۴ آذر ۹۶
Picture

معمای المپیادی: کشاورز نمونه

یک کشاورز نمونه داریم که هر سال با وسواس و دقت خاصی محصولاتش را می کارد.

 • 11
 • 4.05
 • 64
 • 4651
 • ۱۳ آذر ۹۶
Picture

معمای ریاضی: زاویه مجهول

تعدادی پاره خط بر روی تعدادی مربع رسم کرده ایم و به دنبال یک زاویه مجهول می گردیم...

 • 20
 • 3.64
 • 122
 • 4518
 • ۲۵ مهر ۹۶
Picture

معمای ریاضی: همه ارقام در سه تساوی!

سه معادله داریم و میخواهیم از همه ارقام یک تا نه در آنها استفاده کنیم

 • 7
 • 3.14
 • 92
 • 5486
 • ۱۲ مهر ۹۶
Picture

معمای ریاضی: محاسبه حاصل کسر

کسری داریم و می خواهیم آن را در کمترین زمان ممکن ساده کنیم.

 • 14
 • 4.04
 • 24
 • 3726
 • ۱۸ شهریور ۹۶
Picture

معمای المپیادی: شبکه راه‌های منطقه

در یک منطقه، تعدادی شهر به هم متصل هستند. می خواهیم ارتباط بین برخی از آنها را قطع کنیم.

 • 3
 • 3.27
 • 56
 • 2621
 • ۱۵ شهریور ۹۶
Picture

معمای ریاضی: احتمال در پرتاب تاس ۲۰ وجهی

دو تاس ۲۰ وجهی داریم. پس از ریختن این دو تاس، احتمال رخدادی را در بین آنها بررسی می کنیم

 • 13
 • 3.08
 • 72
 • 2534
 • ۳ شهریور ۹۶
Picture

سؤال ریاضی: بزرگترین رقم یکان

می خواهیم بزرگترین رقم یکان ممکن یک عبارت را مشخص کنیم.

 • 3
 • 3.43
 • 42
 • 2616
 • ۶ مرداد ۹۶
Picture

معمای المپیادی: برادرها و تقسیم پول

سه برادر هستند و قرار است پولی را بین آنها تقسیم کنیم

 • 16
 • 3.36
 • 153
 • 6125
 • ۲۶ تیر ۹۶
Picture

معمای ریاضی: مجموع سه زاویه

مربعی را به 9 قسمت مساوی تقسیم کرده ایم. سه زاویه را مشخص می کنیم و می خواهیم مجموع آنها را بیابیم.

 • 18
 • 3.58
 • 66
 • 4191
 • ۱۲ تیر ۹۶