Picture

معمای المپیادی: راستگو یا دروغگو

۱۰ نفر دور یک میز دایره‌ای نشسته‌اند و می خواهیم راستگویی یا دروغگویی آن ها را مشخص کنیم.

 • 0
 • 2.92
 • 24
 • 117
 • ۲۲ آبان ۹۷
Picture

معمای المپیادی: کشف رقم دنباله!

تعدادی رقم را پشت سر هم می نویسیم. می خواهیم جای مشخصی از این دنباله را بیابیم.

 • 1
 • 4
 • 4
 • 427
 • ۱۸ مهر ۹۷
Picture

معمای المپیادی: تعداد این اعداد پنج رقمی را مشخص کنید.

می خواهیم تعداد اعداد پنج رقمی با ارقام متمایز و با شرایطی خاص را بیابیم.

 • 3
 • 5
 • 8
 • 583
 • ۷ مهر ۹۷
Picture

معمای المپیادی: کارت بازی با اعداد مشترک

می خواهیم یک بازی ابداع کنیم که هر دو کارت، دقیقا یک آیتم مشترک داشته باشند

 • 1
 • 5
 • 7
 • 889
 • ۲۸ تیر ۹۷
Picture

معمای ریاضی: تعداد بازی های جام جهانی!

تعداد بازی های جام جهانی فوتبال (روسیه ۲۰۱۸) را مشخص می کنیم.

 • 6
 • 3.77
 • 26
 • 998
 • ۳۱ خرداد ۹۷
Picture

معمای ریاضی: حدس می‌زنید اول باشد؟

عددی نسبتا بزرگ داریم و می خواهیم بررسی کنیم آیا این عدد می تواند اول باشد یا خیر

 • 13
 • 3.55
 • 73
 • 3033
 • ۴ اسفند ۹۶
Picture

معمای المپیادی: اعداد متوازن

می خواهیم تعداد اعداد متوازن بین دو عدد را مشخص کنیم.

 • 3
 • 4
 • 12
 • 2006
 • ۱۹ دی ۹۶
Picture

معمای ریاضی: ۱۰-ضلعی و درصد مساحت رنگی

بخشی از یک ده ضلعی منتظم، رنگ شده است.

 • 3
 • 3.58
 • 64
 • 3685
 • ۲۲ آذر ۹۶
Picture

معمای المپیادی: وزن بیشینه وزنه ها

تعدادی وزنه داریم که حداکثر وزن هریک مشخص است.

 • 4
 • 3.96
 • 23
 • 2328
 • ۱۴ آذر ۹۶
Picture

معمای المپیادی: کشاورز نمونه

یک کشاورز نمونه داریم که هر سال با وسواس و دقت خاصی محصولاتش را می کارد.

 • 9
 • 4.03
 • 62
 • 3945
 • ۱۳ آذر ۹۶