Picture

معمای ریاضی: مساحت مثلث مجهول را بیابید

یک مربع را به تعدادی مثلث تبدیل کرده ایم.

 • 5
 • 3.54
 • 35
 • 628
 • ۳ آذر ۹۷
Picture

معمای المپیادی: راستگو یا دروغگو

۱۰ نفر دور یک میز دایره‌ای نشسته‌اند و می خواهیم راستگویی یا دروغگویی آن ها را مشخص کنیم.

 • 4
 • 3.22
 • 36
 • 955
 • ۲۲ آبان ۹۷
Picture

معمای المپیادی: کشف رقم دنباله!

تعدادی رقم را پشت سر هم می نویسیم. می خواهیم جای مشخصی از این دنباله را بیابیم.

 • 1
 • 4
 • 4
 • 929
 • ۱۸ مهر ۹۷
Picture

معمای المپیادی: تعداد این اعداد پنج رقمی را مشخص کنید.

می خواهیم تعداد اعداد پنج رقمی با ارقام متمایز و با شرایطی خاص را بیابیم.

 • 4
 • 5
 • 9
 • 972
 • ۷ مهر ۹۷
Picture

معمای المپیادی: کارت بازی با اعداد مشترک

می خواهیم یک بازی ابداع کنیم که هر دو کارت، دقیقا یک آیتم مشترک داشته باشند

 • 2
 • 4.88
 • 8
 • 1248
 • ۲۸ تیر ۹۷
Picture

معمای ریاضی: تعداد بازی های جام جهانی!

تعداد بازی های جام جهانی فوتبال (روسیه ۲۰۱۸) را مشخص می کنیم.

 • 7
 • 3.81
 • 27
 • 1272
 • ۳۱ خرداد ۹۷
Picture

معمای ریاضی: حدس می‌زنید اول باشد؟

عددی نسبتا بزرگ داریم و می خواهیم بررسی کنیم آیا این عدد می تواند اول باشد یا خیر

 • 14
 • 3.56
 • 75
 • 3573
 • ۴ اسفند ۹۶
Picture

معمای المپیادی: اعداد متوازن

می خواهیم تعداد اعداد متوازن بین دو عدد را مشخص کنیم.

 • 3
 • 4
 • 12
 • 2264
 • ۱۹ دی ۹۶
Picture

معمای ریاضی: ۱۰-ضلعی و درصد مساحت رنگی

بخشی از یک ده ضلعی منتظم، رنگ شده است.

 • 3
 • 3.58
 • 64
 • 4244
 • ۲۲ آذر ۹۶
Picture

معمای المپیادی: وزن بیشینه وزنه ها

تعدادی وزنه داریم که حداکثر وزن هریک مشخص است.

 • 4
 • 4
 • 24
 • 2705
 • ۱۴ آذر ۹۶