Picture

معمای المپیادی: مربع یا مستطیل نمی‌خواهیم!

تعدادی دایره داریم و می خواهیم آنها را پر کنیم

 • 4
 • 3.56
 • 39
 • 0
 • ۱۸ فروردین ۹۸
Picture

معمای المپیادی: صفر و یک‌ها در دایره تقسیم شده

یک دایره داریم که به هشت قسمت تقسیم شده است. درون آنها تعدادی صفر و یک درج شده است...

 • 2
 • 2.86
 • 102
 • 0
 • ۲۷ دی ۹۷
Picture

معمای ریاضی: مساحت مثلث مجهول را بیابید

یک مربع را به تعدادی مثلث تبدیل کرده ایم.

 • 8
 • 3.61
 • 57
 • 0
 • ۳ آذر ۹۷
Picture

معمای المپیادی: راستگو یا دروغگو

۱۰ نفر دور یک میز دایره‌ای نشسته‌اند و می خواهیم راستگویی یا دروغگویی آن ها را مشخص کنیم.

 • 10
 • 3.14
 • 96
 • 0
 • ۲۲ آبان ۹۷
Picture

معمای المپیادی: کشف رقم دنباله!

تعدادی رقم را پشت سر هم می نویسیم. می خواهیم جای مشخصی از این دنباله را بیابیم.

 • 3
 • 3.58
 • 12
 • 0
 • ۱۸ مهر ۹۷
Picture

معمای المپیادی: تعداد این اعداد پنج رقمی را مشخص کنید.

می خواهیم تعداد اعداد پنج رقمی با ارقام متمایز و با شرایطی خاص را بیابیم.

 • 6
 • 3.43
 • 35
 • 0
 • ۷ مهر ۹۷
Picture

معمای المپیادی: کارت بازی با اعداد مشترک

می خواهیم یک بازی ابداع کنیم که هر دو کارت، دقیقا یک آیتم مشترک داشته باشند

 • 3
 • 3.74
 • 31
 • 0
 • ۲۸ تیر ۹۷
Picture

معمای ریاضی: تعداد بازی های جام جهانی!

تعداد بازی های جام جهانی فوتبال (روسیه ۲۰۱۸) را مشخص می کنیم.

 • 7
 • 2.86
 • 56
 • 0
 • ۳۱ خرداد ۹۷
Picture

معمای ریاضی: حدس می‌زنید اول باشد؟

عددی نسبتا بزرگ داریم و می خواهیم بررسی کنیم آیا این عدد می تواند اول باشد یا خیر

 • 15
 • 3.38
 • 92
 • 0
 • ۴ اسفند ۹۶
Picture

معمای المپیادی: اعداد متوازن

می خواهیم تعداد اعداد متوازن بین دو عدد را مشخص کنیم.

 • 3
 • 4
 • 12
 • 0
 • ۱۹ دی ۹۶